بزرگترین پروژه در تاریخ امریکا؛ در افغانستان گشایش یافت

پروژه مشترک امریکا-افغانستان برای توانمندسازی زنان کشور زیر نام پروموت (ارتقا) به هزینه 216 میلیون دالر امروز شنبه (17 عقرب) در کابل گشایش یافت.

لل

سفیر امریکا در کابل، جیمز کننگهم در مراسم گشایش این پروژه گفته: این بزرگترین پروژه در تاریخ امریکا است که برای توانمندسازی زنان افغان در نظر گرفته شده است. هدف هم این است که 75 هزار زن را از سن 18 تا 35 یاری رساند تا بتوانند در عرصه‌های سیاسی، بازرگانی، و جامعه مدنی به عنوان رهبران، فعالیت کنند. او از بقیه کشورهای همکار خواسته است تا در تقویت خانم‌ها در این کشور، همکاری کنند.

او گفته این برنامه برای پنج سال ادامه خواهد داشت.

آقای کننگهم می‌گوید: افغانستان طی سیزده سال در بخش‌های جامعه مدنی و بخش‌های دیگر اجتماعی پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. “ما همیشه کوشش می‌کنیم که حقوق بشر و حقوق زنان در این کشور مد نظر گرفته شود.”

او گفت: افغان‌ها مستحق آینده بهتر هستند، آنان مستحق صلح، ثبات و امنیت دوامدار هستند.

آقای کننگهم از حکومت وحدت ملی انتظار دارد تا زنان در حکومت مشارکت سیاسی داشته باشند.

اوافزوده: “حمایت خانم‌ها خیلی مهم و حیاتی است. این پروژه به‌خاطر بهتر ساختن زندگی خانم‌ها هم در مرکز کشور و هم در منطقه‌های دور دست کشور خواهد کوشید.”

سفیر امریکا در کابل می‌گوید: این پروژه در ارتقای موقف خانم‌ها، و توانمندی آنان سعی خواهد کرد و آنان انتظار دارند شمار زیادی از خانم‌ها در اداره‌های دولتی یک‌جا با مردها کار کنند.

پیام اوباما به افغان‌ها

اا

از سیزده سال به‌ این‌سو افغان‌ها، به‌ویژه دختران و پسران پیشرفت‌های چشمگیری داشته اند. اکنون بیش از 3 میلیون دختر در مکتب‌های افغانستان سرگرم آموزش اند. در زمان طالبان، هیچ دختری به مکتب نمی‌رفت. امروز شمار زیادی از بانوان سرگرم تجارت هستند که نمایانگر خوشبینی جامعه جهانی به آینده بهتر این کشور است.

شمار زیادی از بانوان هستند که دوست دارند از فرصت‌ها استفاده کنند. بنابراین، برنامه مشترک امریکا-افغانستان برای توانمندسازی بانوان افغان راه اندازی شده است. “باهم می‌توانیم آینده پر سعادت را برای افغانستان به ارمغان بی‌آوریم.”

مشارکت زنان در حکومت وحدت ملی

تتت

رییس جمهوری افغانستان، محمد اشرف غنی می‌گوید نقش زنان در حکومت وحدت ملی حیاتی است. “از این جهت، چهار نکته‌ی تمرکز که در برنامه فعلی وجود دارد مورد تایید و مورد توجه عمیق حکومت وحدت ملی است. نخست، رهبری و مدیریت: مدیریت زنان همیشه در بخش اقتصادی برجسته بوده، اما نیاز است که به مدیریت قرن 21 تبدیل گردد.

دوم، نقش زنان در حکومت: سیزده سال گذشته گواه تغییرات زیادی بوده، اما مشارکت زنان قابل پذیرش ما نیست و باید افزایش یابد و به‌صورت اساسی تقویت یابد. ما بالای تعهد خود ایستاد هستیم که نخستین بانو را در دادگاه عالی بگماریم. اما، همیشه معیار ما کفایت است. پنج عضو دادگاه عالی در ظرف پنج‌سال انتخاب خواهند شد.

سوم: نقش زنان در اقتصاد: ارتباط بانوان افغان با اقتصاد مستحکم شود. بخش چهارم، تقویت نهادهای بانوان خواهد بود.

آقای غنی گفته: انتظار دارد از این کمک‌ها نخستین دانشگاه زنان با مدیریت بانوان در کشور ایجاد گردد. او قول داد که به‌خاطر ایجاد این دانشگاه، زمین هم فراهم خواهند کرد.

او امیدوار است که کشورهای همکار در کشور قدم‌های بزرگی را بردارند تا قرن‌ها مردم از آن یاد آوری کنند.

او گفته که این برنامه باید برخی انستیتیوت‌هایی را ایجاد کند تا در بخش مدیریت و تقویت ظرفیت، بانوان را کمک کند.

او انتظار دارد این برنامه دست‌کم چهل مارکیت بزرگ امریکایی را با زنان افغان به گونه‌ی مستقیم ارتباط دهد تا محصولات شان به‌فروش برسد. “این موضوعاتی است که موجب یاری رسانی پایدار برای زنان افغان خواهد شد.”

گزارش: محمد رفیع سینا

نظرتان را بنویسید