زنان راننده در هرات؛ بابرخورد نامناسب مردان مواجه هستند

در این اواخر بر شمار رانندگان زن در هرات افزوده شده است. زنان راننده در این شهر، اکنون خود با رانندگی و طی مسیر در شهر، از وابستگی خود به مردان کاسته اند.

 

هر چند این عدم وابستگی به مردان برای گشت و گذار در شهر و حل مشکلات پیش پا افتاد و ابتدایی زنان توسط خودشان، زیاد طعم خوشی برای زنان راننده در این شهر ندارد و در مواقعی این حل تنهایی مشکلات، خود مشکل آفرین و درد سر ساز شده است.

این درد سر از برخورد نامناسب شماری از شهروندان به ویژه مردان، با زنان راننده منشا می گیرد. تا جایی که زنان را از رانندگی دلسرد و مایوس کرده است.

یکی از این زنان راننده، سهیلا است. او 35 ساله است و در جاده مهتاب در ناحیه پنجم شهر هرات زندگی می کند. او معلم لیسه تجربوی است و برای گشت و گذار و حل مشکلات روزمره اش، خود رانندگی می کند.

او می گوید از کودکی به رانندگی علاقه خاصی داشتم و همیشه آرزوی می کردم خودم موتری داشته باشم و خودم رانندگی کنم. اکنون به آرزوی خود رسیده ام، اما گاهی اوقات از داشتن موتر و رانندگی در سطح شهر به خاطر برخورد بد برخی از مردان، پشیمان می شوم.

سهیلا تنها زن راننده ای نیست که در موقع رانندگی در سطح شهر از برخورد مردان شاکی است، بلکه زنان بسیاری اند که از برخوردهای تبعیض آمیز و متعصبانه برخی مردان ناراحت اند.

فهیمه زن راننده دیگری است که 30 سال سن دارد و کارمند بانک بین المللی افغانستان است. او از یک سال بدینسو، پس از سپری کردن دوره آموزش راهنمایی رانندگی، قواعد ترافیکی را فرا گرفته و خودش رانندگی می کند.

او نیز مانند سهیلا از برخورد زشت برخی از مردان ناراحت است و می گوید باید نیروهای امنیتی با این افراد برخورد کند.

این برخوردهای زشت از سوی مردان، شامل گفتن حرف های زشت و رکیک، ایجاد مانع با موتر بر سر راه زنان راننده و دیگر محدودیت ها است.

اما، دقیقا چه کسانی مزاحم زنان راننده می شوند و چرا؟

عبدالروف احمدی، سخنگوی پلیس زون غرب افغانستان بر این عقیده است که این مزاحمت ها از سوی برخی افراد متعصب و اوباش صورت می گیرد.

آقای احمدی می گوید تاکنون در چند مورد، افرادی که باعث آزار و اذیت و مزاحمت برای زنان راننده می شده اند، از سوی پلیس بازداشت شده و با آنها برخورد شده است.

اما آیا تمام مردان در هرات با زنان راننده چنین رفتاری دارند؟

آرش حبیبی، یکی از دانشجویان دانشگاه هرات، نه تنها با رانندگی زنان مخالفتی ندارد بلکه به نظر او، رانندگی زنان در سطح شهر، نشان دهنده امنیت خوب و بالا بودن سطح فرهنگ مردم این شهر است.

با در نظر داشت نظرات فوق، سوال اصلی این است که عامل ایجاد کننده چنین وضعیتی چیست؟

علی احمد کاوه، جامعه شناس و استاد دانشگاه هرات می گوید تعریف شدن رانندگی به عنوان پدیده ای مردانه در جامعه افغانی، که اکثر مردان در مورد پوشش زنان حساس اند، موجب شده است که برخی از آنان در این مورد خاص واکنش نسان دهند.

به گفته آقای کاوه، راه حل این معضل به دست خود زنان است، به گفته او، زنان باید جایگاه خود را در جامعه بیابند و از حق خود دفاع کنند.

با نگاهی به دیگر کشورها، می توان دید که زنانی که خواستند خودشان از اتکا به مردان در امور شخصی خود بکاهند، با مشکلاتی از سوی برخی از مردان مواجه شده اند.

این مشکلات در برخی جوامع به کلی، با پشتکار زنان حل شده است، اما هنوز در برخی جوامع سنتی باقی مانده است.

این تنها زنان اند که با پشتکار و عدم توجه به مزاحمت های برخی از مردان در عرصه های مختلف، می توانند نه تنها مشکلات شان را حل کنند بلکه با توانایی هایی که در بسیار از آنان وجود دارد، می توانند گوی سبقت را از دست مردان ربوده و خود را به عنوان نسلی همسان مردان و بلکه موفق تر از آنان معرفی کنند.

تواب کیان

نظرات مسدود است