شورایی‌ولایتی‌هرات: احتمال سقوط شش ولسوالی به‌دست طالبان وجود دارد

نمایندگان مردم هرات در شورای ولایتی عصر دیروز در نشست خبری با رسانه‍‌ها، از احتمال سقوط شش ولسوالی هرات به دست گروه طالبان هشدار می‌دهند.

عبدالظاهر فیض زاده، رییس شورای ولایتی هرات هشدار داد که احتمال سقوط شش ولسوالی هرات به دست طالبان وجود دارد.

فیض زاده دلیل احتمال سقوط این ولسوالی هارا مدیریت نادرست فرمانده پولیس هرات و ناهمانگی میان نهادهای امنیتی در این ولایت دانسته و می گوید که در بیشتر ولسوالی های هرات حاکمیت دولتی وجود ندارد.

وی افزود که وضعیت امنیتی ولسوالی های ادرسکن، شیندند، کشک رباط سنگی، فارسی، اوبه وکشک کهنه وخیم است زیرا در یک ماه گذشته بیش از پنجاه نفر ازنیروهای امنیتی و افراد ملکی در اثر ناامنی ها در چندین ولسوالی های هرات کشته شدند.

وی به دولت هشدار داده و گفت که اگر امنیت این ولسوالی ها تأمین نگردد، احتمال سقوط این ولسوالی ها به دست طالبان وجود دارد.

شماری از اعضای شورای ولایتی هرات می گویند که طالبان در ولسوالی شیندند هرات هشدار دادند که حتا نباید نماز جنازه نیروهای امنیتی خوانده شود به همین دلیل هیچ کسی جرائت اشتراک در نماز جنازه سربازان را ندارد.

در همین حال سید عبدالغفار سید زاده فرمانده پولیس هرات، گفته های رییس شورای ولایتی را رد نموده واین گفته ها را غرض آلود خوانده و می گوید که امنیت در هرات از هر زمان دیگر بهبود یافته است و مردم خود در این باره قضاوت نمایند.

نظرتان را بنویسید