افغانستان پس از 2014؛ جنگ‌های داخلی یا امنیت سرتاسری؟

نگرانی ها در مورد امنیت افغانستان بعد از خروج نیروهای بین المللی در حالی عرض اندام کرده است که نیروهای امنیتی افغان از تجهیزات و تعلیمات ناکافی شکایت دارند.

 برخی ها حتی به این نظر اند که بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 میلادی این کشور یک بار دیگر درگیر یک جنگ داخلی خواهد شد.

تعلیمات ناکافی و کوتاه مدت نظامی به ارتش ملي و پولیس ملی، عدم موجودیت تجهیزات کافی، کمبود آموزگاران نظامی و شایعه پراگنی های قوی طالبان از جملۀ دلایلی است که در جامعۀ افغان و بین المللی هراس جنگ داخلی و هرج و مرج بعد از خروج نیروهای ناتو و امریکایی از افغانستان را ایجاد کرده است.

ولي در اين حال حامد کرزی رئیس جمهور كشور چندی قبل آغاز جنگ داخلی در افغانستان را گزارشات بی اساس رسانه های خارجی و تحلیل های نادرست کارشناسان خارجی خواند.

در همین حال نگرانی ها در حالی افزایش میابد که اگر جنگ های داخلی در كشور آغاز هم نگردد، امکان آن میرود که طالبان و القاعده در منطقه یک بار دیگر به قدرت برسیدند.

مير محمد يعقوب مشعوف آگاه امور سياسي مي‌گويد: اکنو كه نيرو هاي ناتو و خارجي براي تامين امنيت در افغانستان هستند امنيت شهروندان در خطر مي‌باشد و روز به روز جنگ هاي داخلي در كشور افزايش پيدا مي‌كند  چه‌برسد روزي كه نيرو هاي ناتو كشور را ترك كنند چون تا حال نيرو هاي افغان ثابت نكردند كه مي‌توانند امينت را به گونه درست آن تامين كنند.

همچنان آقاي مشعوف مي افزايد كه بايد نيرو هاي امنیتی افغان مسئوليت پذير باشند همچنان ظرفيت سازي شوند تا  در آينده بعد از اينكه نيروهاي خارجي از كشور خارج مي‌شوند اين ظرفيت را داشته باشند كه امنيت را تامين كنند.

و اين در حاليست كه ایالات متحده گفته است که هیچ زمانی اجازه نخواهد داد که افغانستان یک بار دیگر به پناهگاه امن دهشت افگنان مبدل شود، زیرا افغانستان با ثبات یکی از منافع حیاتی ایالات متحده محسوب میگردد.

 پس ایالات متحده تحمل به قدرت رسیدن طالبان را در آن کشور نخواهد داشت.
یکی از نگرانی های دیگری که ارتش ملی و پولیس ملی افغانستان با آن مواجه است، ملی بودن قوۀ اجرایه افغانستان است.

شهنواز تنی وزیر دفاع پیشین می‌گوید که ارتش ملی كشور بر اساس مهارت ها و مسلکی بودن نه بلکه بر بنیاد ملیت های ایجاد شده است که این خود آسیب پذیری نیروهای امنیتی افغانستان را بیشتر ساخته است.

همچنان آقاي علي احمد فسيحي يك تن ديگر از كارشناسان مسايل سياسي در كشور مي‌گويد: براي اينكه بعد از خروج نيروهاي ناتو، ارتش ملي و پوليس ملي كشور بتوانند امنيت را به گونه كه نياز يك كشور است تامين كنند.

 استفاده نيروهاي افغان از فرصت هاي مي‌باشد كه فعلن در اختيار شان قرار دارد و اين فرصت ها همكاري نيرو هاي ناتو با ارتش ملي كشور مي‌باشد.

 كه بايد نيروهاي افغان با همكاري نيروهاي ناتو ظرفيت سازي شوند  و جامعه جهاني، نيروهاي ناتو و آيساف بايد ارتش ملي افغان را تقويت كنند تا در آينده نيروهاي افغان اين ظرفيت را داشته باشند كه امنيت را به نحوه درستش تامين كنند. وي مي افزايد كه بايد افراد مخالف و جاسوسي كه فعلا در بين نيروهاي ناتو و افغان بي اعتمادي را ايجاد مي‌كند توسط دولت رفع شوند.

ایالات متحده و متحدین آن در نظر دارند که تا سال 2014 بیشتر از 300 هزار نیروی نظامی افغان را آماده تامین امنیت و دفاع از کشور شان نماید

 گمان میرود مصارف این نیروهای سالانه به بیشتر او 4 میلیارد دالر برسد که بیشتر آن توسط ایالات متحده و سایر کشورهای عضو ناتو تامین خواهد شد.

نگارنده گزارش؛ سوسن انصاری، روزنامه نگار

نظرتان را بنویسید