فراغت 164 تن از سربازان سرحدی از دو دوره آموزشی در هرات

در پی انتقال مسولیتهای امنیتی شهر هرات از نیروهای خارجی به افغانها، پولیس زون چهارم سرحدی در غرب افغانستان امروز از فراغت 164 تن از افسران و ساتنمنان این قوماندانی از دو دوره آموزشی خبر دادند.

سمونوال توریالی حلیمیار معاون قوماندانی زون چهارم سرحدی درغرب افغانستان میگوید، فراغت این افراد میتواند نیروهای پولیس سرحدی را در قسمت تامین امنیت مناطق مرزی و برخی از نقاط شهر هرات کمک نماید.

وی افزود 72 تن از این سربازان از یک دوره آموزشی سه روزه در قوماندانی زون چهارم سرحدی فارغ شدند و 92 تن دیگرشان از اکادمی پولیس شوز ولسوالی شیندند بعد از یک دوره شش ماهه سند فراغت شان را بدست آوردند.

آقای حلیمیار میگوید قرار است، افراد فارغ شده جهت تأمین امنیت به مناطق مرزی ولایتهای هرات، فراه و بادغیس اعزام شوند.

مقامات پولیس زون چهارم سرحدی در غرب افغانستان میگویند از اول سال روان تا به حال بیش از 450 تن از افسران و سربازان آن قوماندانی بعد از گزراندن دوره های آموزشی با تاکتیک های نظامی آشنا شدند.

کمبود تشکیلات و تجهیزات نظامی، از جمله مشکلات عمده قوماندانی زون چهارم سرحدی در غرب افغانستان محسوب میشود.

1 نظر

  1. Mona Ismail گفت:

    Radio zohal beesyar Mara kush misaza choon khabara Afghanistan haroz mikhonam.as Germany nazar kho midan.khuda kona radio zohal peesh bara wa hamisha kamiyab basha.

نظرتان را بنویسید