انگور هرات؛ شهرت جهانی دارد، اما به خارج صادر نمی شود!

كارشناسان امور زراعتي بر اين باور اند كه تا زمانيكه دولت به راه اندازي تسهيلات لازم  مثل ايجاد كارخانه بسته بندي وپروسيس انگور درهرات ايجاد نكند، وضعيت بازار انگور رو به كساد خواهد  كشيد.

انگور هرات شهرت جهانی دارد، اما بازار فروش آن به خارج از كشور وحتي در بازار های خود افغانستان نیزبه خاطر عدم بسته بندي استندرد، از رونق خاص بر خوردار نيست.

ادريس زلال، كارشناس امور زراعتي در غرب كشور مي گويد كه دولت وبخش خصوصي بايد در اين زمينه توجه داشته وكمك وهمکاری نمايند.

وي گفت اگر دولت براي رفع مشكلات دهقانان اقدام اساسي نكند، اقتصاد دهقانان متضرر خواهدشد.

درعين حال چند روز پيش هم شماري از فروشندهاي انگور در ولايت هرات ادعا كردند كه بخاطر مشكلات پروسيس وبسته بندي  انگور وجلو گيري از فاسد شدن آن مجبور شدند که به قیمت بسیار پاینی به فروش به رسانند.

در عين حال بشیر احمد احمدی آمر ترویج ریاست زراعت ولایت هرات در این رابطه گفت:

 «درهمين هفته ساختمان نمایشگاه پروسس انگور که در فارم تحقیقاتی اردوخان موقعیت دارد با زیربنای 260 متر مربع به هزینه نزدیک به 40 هزار دالر در سه ماه آینده ساخته خواهد شد».

وي گفت در پهلوی آن در فارم اردوقان جاي براي تست انواع انگور ها از ولايات  وجود دارد كه اين مي تواند زمينه رشد بيشتر این ميوه را مساعد سازد.

به هر حال  افتتاح این مرکز درولایت هرات بر رشد و رونق اقتصادی محصول انگور خواهد افزود و از جانب دیگر انگور با مرغوبیت بالا به کشور های خارج صادر خواهد شد.

در حال حاضر ولايت هرات 7800 هيكتار زمين زير باغات انگوردارد وامسال طبق پيش بيني 150  هزارميتريك تن انگور از هرات حاصل خواهد شد .

محمد کبیر سیار

نظرتان را بنویسید