«تقلب های انتخابات گذشته نباید در انتخابات آینده تکرار شود»

با در نظرداشت مشکلات و تقلب های گسترده در انتخابات گذشته ریاست جمهوری و ولسی جرگه افغانستان احزاب اپوزسیون سیاسی حکومت تاکید دارند، که کمسیون انتخابات باید به شکل واقعی آن مستقل و قابل اعتماد باشد.

این سخنان در حالی ابراز می شود که رییس جمهور کرزی به روز چهارشنبه در نشست که با رییس و اعضای کمسیون مستقل انتخابات داشت گفت که انتخابات آینده باید شفاف و عادلانه باشد.

داکتر عبدالله عبدالله رهبر ایتلاف ملی می گوید، در افغانستان به کمسیون انتخابات نیاز است که مردم نسبت به آن باورمند باشد.

«ما به کمسیون مستقل واقعاً ضرورت داریم، نه تنها مساله کمسیون مستقل بلکه پروسه انتخابات که در آن اصلاحات آمده باشد تا مردم افغانستان از شفافیت انتخابات مطمین باشند. تاکید مردم افغانستان به داشتن یک کمسیون مسقل که متحد به ارزش های باشد که به آن اساس به مردم افغانستان تعهد و شفافیت انتخابات را تامین کند.»

در یک اعلامیه که به تازه گی از سوی ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده گفته شده است که رییس جمهور کرزی در صحبت با اعضای کمسیون مستقل انتخابات تاکید کرده که مشکلات و تقلب های که در انتخابات گذشته صورت گرفت، در انتخابات آینده نباید تکرار شود و در این ارتباط کمسیون مستقل انتخابات باید تلاش های پیهم را انجام دهد.

اما کارشناسان امور سیاسی می گویند، تا زمانی که در تشکیلات کمسیون مستقل انتخابات تغییرات جدی به میان نیاید، انتظار انتخابات شفاف در آینده را نباید داشت.

مطیع الله خروتی یکی از این کارشناسان به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:

«در نشست اخیر که حامد کرزی رییس جمهور افغانستان با اعضا کمسیون انتخابات داشتند، من فکر نمی کنم کمسیون مستقل انتخابات که یک بار امتحان شان را به ملت داده اند. آنان دوباره بتوانند به شکل درست وظایف شان را انجام دهند».

در انتخابات گذشته ریاست جمهوری و ولسی جرگه افغانستان تقلب های گسترده یی صورت گرفت که سبب بی باوری مردم بخصوص حلقات سیاسی بر کمسیون مستقل انتخابات گردید.

به همین گونه در انتخابات گذشته ولسی جرگه افغانستان نیز به حدی تقلب و مشکلات وجود داشت که باعث تظاهرات در کابل و برخی از ولایات افغانستان شد و رییس جمهور کرزی به خاطر تحقیقات در زمینه محمکه اختصاصی را ایجاد کرد.

نظرتان را بنویسید