بانوان هراتی؛ جایگاه ویژه در کشت و برداشت زعفران دارند

توسعهء کشت و بسته بندی زعفران در ولایت هرات سبب کاریابی برای هزاران بانو گردیده و آنان بیشترین سهم را درآماده گی برای کشت، برداشت وبسته بندی این گیاه قیمتى دارند.

تاجاییکه زنان هرات با مدیریت انجمن های زعفران، به پروسس، بازاریابی و فروش محصول زعفران در داخل و خارج از کشور نیز می پردازند.

سیما غوریانی، رییس اتحادیه زنان زعفران کار افغانستان در گفتگوی ویژه با زحل می گوید که این اتحادیه چندین انجمن زنان زعفران کار و زراعتی را زیر پوشش برنامه های حمایتی خود در ولایت هرات و برخی ولایات غرب افغانستان قرار داده است.

او می افزاید که اتحادیه زنان زعفران کار افغانستان یک ماه پیش جهت انسجام فعالیت های زنان زعفران کار و گسترش کشت زعفران و افزایش ظرفیت و ایجاد  شغل برای زنان در کشور با مرکزیت هرات گشایش یافته            و این نهاد درصدد معیاری سازی محصول زعفران افغانستان است.

به گفته بانو غوریانی، حدود 50 هکتار زمین در ولایت هرات  توسط 1500 زن زیر کشت زعفران قرار گرفته و زنان زعفران هرات امسال حدود 250 کیلو زعفران خالص تولید داشته اند که این مسئله  نقش بسیار اساسی در تقویت اقتصاد خانواده ها داشته است.

اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا( یواس آی دی)، گروه بازسازی ولایتی ایتالیا، موسسه ایکار از عمده ترین نهادهای بین المللی هستند که زنان زعفران کار هرات  را در زمینه توزیع پیاز زعفران و افزایش ظرفیت های زنان زعفران کمک  می کنند.

زنان و 95 درصد کار زعفران

رییس اتحادیه زنان زعفران کار افغانستان همچنان می گوید که 95 درصد  کار کشت و پروسس زعفران در کشور توسط زنان انجام می شود و  در شرایط کنونی کشت و تولید زعفران، بهترین شغل و درآمد برای زنان در افغانستان است تا توانمندی های مالی خود و خانواده های شان را افزایش دهند.

به باور بانو غوریانی،  دولت نیز در زمینه حمایت از زنان زعفران کار،  نقش مهمی داشته و در زمینه های مشوره و تعامل و روابط با موسسات کمک کننده با آنان همکاری های خوبی داشته است. او از دولت می خواهد تا دراین زمینه زنان زعفران کار را همچنان کمک و  حمایت نماید.

رسیدن به بازارهای جهانی

او نداشتن سرتفیکفیت جهانی برای زعفران زنان و نبود یک مرکز  معیاری پروسس زعفران را از عمده ترین موانع در برابر فعالیت های زنان زعفران کار در کشور می داند و می گوید که آنان در تلاش هستند تا  با همکاری دولت و نهادهای بین المللی کیفیت زعفران تولید شده شان را افزایش دهند تا فروش زعفران خود را در بازارهای جهانی افزایش دهند.

سیما غوریانی تاکید می ورزد که  اکنون هدف اساسی شان افزایش کیفیت محصول زعفران و یک ایجاد یک مرکز بزرگ پروسس زعفران با لابراتوارهای  معیاری می باشد که انتظار می رود طی امسال با همکاری نهادهای کمک کننده بین المللی  به این هدف دست یابند تا این  محصول طلایی زنان افغانستان را به سطح جهانی نیز معرفی کنند.

او از وصل شدن به بازارهای ویرجینیای امریکا، دوبی و سویدن خبر می دهد اما میگوید که  نداشتن سرتیکفیت مانع اصلی گسترش فروش زعفران زنان افغان در بازارهای جهانی است.

1800 کیلو زعفران دریک سال

از سوی دیگر بشیراحمد احمدی آمر ترویج اداره زراعت هرات، کشت زعفران را زمینه ساز برای دو هزار خانواده در هرات ایجاد اشتغال نموده که سهم زنان قابل توجه و اساسی است.

او می افزاید که چهار انجمن زعفران توسط زنان درولسوالی های غوریان، پشتون زرغون وانجیل فعالیت دارند  و آنان در جهت توسعهء کشت زعفران وکاریابی بیشتر برای زنان کار میکنند.

به گفته آقای احمدی، اکنون حدود 560 هکتار زمین  در ولایت هرات زیر کشت زعفران قرار دارد که زمینه اشتغال برای دو هزار خانواده در بخش های روستایی این ولایت،  فراهم شده است.  او می افزاید که از این مقدار زمین در هرات  امسال حدود 1800 کیلوگرام زعفران خالص بدست آمده است.

اکنون سه لابراتور آزمایش زعفران در  اداره زراعت هرات وجود دارد که کیفیت  زعفران تولید شده در این ولایت را سنجش می کند.

زعفران گیاه نیمه گرمسیرى است و درمناطقى که  داراى زمستان  ملایم وتابستان گرم وخشک باشند بخوبى میروید

این گیاه داراى خواص زیاد درمانى  است واز آن براى ساخت انواع دارو، طعم دهنده چاشنى ودر نوشیدنى هاى داغ استفاده میشود.

بسیاری زعفران را بهترین جایگزین کشت کوکنار در افغانستان می دانند  می گویند که دولت برای مبارزه با کشت مواد مخدر در کشور باید کشت این طلای سرخ را در سراسر کشور ترویج دهد تا اقتصاد خانواده ها از راه سالم و حلال تقویت شود و از سویی هم کشت و تولید مواد مخدر افغانستان از بین برود.

نظرتان را بنویسید