خروج دالر از افغانستان محدود شد

بانک مرکزی افغانستان بر خارج کردن ارز(پول خارجی) از کشور به خارج محدودیت وضع کرده است؛ نورالله دلاوری، رییس  بانک مرکزی به رسانه ها گفته که در چند سال اخیر نزدیک به پنج میلیارد دالر پول نقد از افغانستان به بیرون منتقل شده است.

   او روز شنبه، ۱۳حوت گفت: “در طول یک سال گذشته مجموع اسعار (ارز)ی که به خارج از افغانستان انتقال یافته، به بیش از دو چند رسید و از ۷۷۷ میلیون به تقریبا دو میلیارد دلار رسید.”

به گفته او، بخش عمده ای از این پول از طریق فرودگاه کابل و چند بندر زمینی به خارجی از کشور منتقل شده است.

رییس بانک مرکزی می گوید انتقال میلیاردها دالر پول نقد از افغانستان در چند سال اخیر، نگرانی در مورد شفافیت حساب این پول ها را بیشتر کرده است.

تا حال مشخص نیست که این پول ها توسط چه کسانی به بیرون از افغانستان منتقل شده و با چه اهدافی.

نورالله دلاوری افزود: “برای ما معلوم نبود که این پول از کجا می آید و به کجا می رود. این را نمی شد که از فرودگاه بر اساس گزارشی مشخص کنیم.”

بنابر گزارش های رسیده از مقام های بانک مرکرزی افغانستان در یک سال گذشته نزدیک به دو میلیارد دالر از افغانستان به خارج منتقل شده است.

او گفت: “حالا فیصله شده که یک نفر می تواند تا ۲۰ هزار دلار از فرودگاه و دیگر بندرها به صورت نقد خارج کند، اما بیشتر از آن را باید از طریق بانک ها انتقال بدهد. در آن صورت ما می فهمیم که این پول از که بود، کجا رفت، چه وقت و اطلاعات کامل به دست ما می آید.”

اما آقای دلاوری گفت تصمیم تازه بانک مرکزی از سوی شورای وزیران افغانستان هم مورد تایید قرار گرفته و حالا این تصمیم لازم الاجرا است.

در حدود ده سال گذشته دهها میلیارد دالر تحت عنوان کمک به بازسازی افغانستان، از سوی کشورهای کمک دهنده به کشور سرازیر شده است.

حکومت در سال های اخیر هم از سوی مردم و هم از سوی کشورهای حامی افغانستان متهم است که در حساب دهی این پولها به صور شفاف عمل نکرده است.

نظرتان را بنویسید