دادگاه عالی افغانستان: 60 قاضی به اتهام رشوه ستانی برکنار شدند

دادگاه عالی افغانستان اعلام کرده است که شصت  تن ازقضات به اتهام رشوه ستانی وفساد اداری ازوظایف شان برکنار شده و محاکمه می شوند.

 عبدالوکیل عمری، رییس نشرات دادگاه عالی کشور گفته است که این تعداد قضات متهم به رشوه ستانی، از ادارات قضایی کابل و سایر ولایات برکنار شده اند.

به گفته عمری، قضات بازداشت شده، علاوه بر اینکه ازوظایف شان برکنار شده اند به یک تا 5 سال زندان و معادل پولی که به عنوان رشوه دریافت کرده به جزای نقدی محکوم خواهند شد.

رییس نشرات دادگاه عالی همچنان گفته است که علاوه بر این شصت تن قضات، صدها تن دیگر که به گونه غیرقانونی میان مراجعان و قضات رابطه ایجاد کرده و منجر به فساد در ادارات قضایی می شدند را نیزبازداشت نموده اند.

به گفته وی، این افراد ، کارمندان رسمی ادارات قضایی نیستند اما بخاطراجرای کارها و حل مشکلات اداری از مراجعان پول می گرفتند.

نظرتان را بنویسید