فرانسه؛ ماموریت آموزشی سربازان افغان را از سر می گیرد

 نیکولا سرکوزی رییس جمهور فرانسه پس از دیدار با حامد کرزی رییس جمهور افغانستان اعلان کرد که مربی های فرانسه یی ماموریت آموزشی نیرو های افغان را پس از یک هفته تعلیق، دوباره از سر می گیرند.

سرکوزی پیش از این بخاطر کشته شدن چهار عسکر فرانسه یی در حمله یک عسکر افغان در ولایت کاپیسا، از خروج پیش از وقت سربازان فرانسوی، از افغانستان هشدار داده بود.

پس از کشته شدن چهار عسکر فرانسه یی توسط یک عسکر اردوی ملی افغان، این ماموریت به حالت تعلیق در آمده بود.

حامد کرزی در بخشی از اظهاراتش، از این حادثه ابراز تاسف کرده و یکبار دیگر از کمک های فرانسه سپاسگذاری نمود:«مردم افغانستان با ابراز تاسف و ثاثر از این حادثه، از مردم فرانسه بخاطر حمایت قوی چندین ساله شان، سپاسگذاری می کنند».

نیکولا سرکوزی رییس جمهور فرانسه با همتای افغانش در پاریس گفت: او ورییس جمهور کرزی از ناتو می خواهد تا تمامی مسوولیت های امنیتی افغانستان، در سال 2013 به نیرو های این کشور سپرده شود.

پیش از این تاریخ تسلیم دهی مکمل مسوولیت های امنیتی به نیرو های افغان، سال 2014 میلادی تعیین شده بود.

اما سرکوزی رییس جمهور فرانسته اکنون روی این موضوع، از ناتو تجدید نظر می خواهد.

سرکوز دیروز در پاریس گفت:«ما با تمام توافق با رییس جمهور کرزی فیصله کردیم تا از ناتو بخواهیم که روی تسلیم دهی مسوولیت های امنیتی از ناتو به نیرو های افغان در سال 2013 میلادی تمرکز کند».

رییس جمهور فرانسه همچنان گفت که از این پلان به بارک اوباما رییس جمهور امریکا نیز خبر داده و می خواهد تا این طرح را در اجلاس وزرای دفاع کشور های عضو ناتو که در اوایل ماه فبروری در بلژیک برگزار می شود، پیشکش کند.

رییس جمهور کرزی هم گفته که مسوولیت های امنیتی تا پایان سال 2013 و حد اکثر تا اوایل سال 2014 میلادی به نیرو های افغان سپرده شود:«ما امیدوار استیم که پروسه انتقال رهبری، به صورت مکمل به نیرو ها و حکومت افغانستان تا پایان سال 2013 میلادی و یا حد اکثر تا اوایل سال 2014، طوری که توافق شده بود، صورت گیرد».

رییس جمهور فرانسه در بخشی از اظهاراتش گفت که یک هزار عسکر این کشور در سال 2012 میلادی از افغانستان بازخواهند گشت در حالی که به گفته او، شش صد سرباز فرانسه یی در سال 2011 میلادی از افغانستان به کشور شان باز گشتند.

سرکوزی این را هم تصریح کرد که مسوولیت های امنیتی ولایت کاپیسا که در آن سه هزار و شش صد عسکر فرانسه یی مستقر اند، در ماه مارچ امسال به نیرو های افغان سپرده خواهد شد.

رییس جمهور فرانسه پس از آنکه چهار سرباز فرانسوی در حمله ی توسط یک سرباز افغان در ولایت کاپیسا کشته شدند، ماموریت نیروهای فرانسوی را به حالت تعلیق در آورد.

نظرتان را بنویسید