نماینده ملل متحد در افغانستان: برنامه صلح با طالبان تشویق کننده است

نماینده ی خاص جدید سازمان ملل متحد برای افغانستان می گوید که مسوولیت های او در این کشور نهایت مهم است و تلاش می کند ماموریت اش به درستی انجام شود.

فرستاده ی جدید سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید که حمایت از تلاش های صلح در این کشور به رهبری حکومت افغانستان برایش در اولویت قرار دارد.

یان کوبیش در حالی ماموریت اش را در این کشور آغاز کرده است که روند انتقال مسوولیت های امنیتی از نیرو های بین المللی به قوای امنیتی افغان ادامه دارد.

آقای کوبیش به روز چهارشنبه در نخستین نشست خبری خود در کابل گفت که در نظر دارد به زودی از  کشور های منطقه و همسایه ی افغانستان بازدید نماید.

اما نگفت که چه زمانی و از کدام کشور سفرش را آغاز خواهد کرد.

وی علاوه کرد که اولویت های کاری اش را در افغانستان به اساس توصیه های منشی عمومی سازمان ملل متحد تنظیم می کند که شامل حاکمیت قانون در این کشور می گردد:

« کمک در زمینه ی ایجاد رابطه میان امنیت و پیشرفت، همکاری از راه های مختلف به شمول تلاش های منطقوی در پیشبرد پروسه مصالحه به رهبری حکومت افغانستان، حاکمیت قانون، حکومت داری خوب، ایجاد ادارات قوی و تامین حقوق بشر به خصوص حقوق زنان اولویت های کار او را تشکل می دهند».

آقای کوبیش بحث های وسیع در ارتباط به گفتگو های صلح با طالبان مسلح را تشویق کننده خواند و بر ادامه تلاش های صلح به رهبری افغان ها تاکید کرد.

او در بخشی از حرف هایش وضعیت امنیتی را در افغانستان دشوار خواند و از کشته شدن غیر نظامیان به خصوص اطفال و زنان در حملات انتحاری و بمب گذاری ها ابراز تاسف نمود.

یان کوبیش هفته گذشته به کابل آمد و با رییس جمهور کرزی و برخی دیگر از مقام های افغان ملاقات نمود.

پیش از وی استیفن دیموستورا به عنوان نماینده خاص ملل متحد در افغانستان کار  می کرد.

حکومت افغانستان ابراز امید واری کرده است که این دیپلومات سلواکی که 59 سال سن دارد بتواند نقش برازنده ی را در تنظیم امور میان افغانستان و جامعه بین المللی ایفا کند.

نظرتان را بنویسید