هرات؛ شهری بدون ماستر پلان!!!

نبود ماستر پلان شهری، سبب افزایش ساخت و سازهای غیر قانونی و توسعه ناپایدار شهر هرات شده و این موضوع نگرانی شهروندان و مختصصان امور شهرسازی را برانگیخته است.

 کارشناسان امور شهری در هرات  بدین باورند با آنکه ده سال از ایجاد حکومت جدید در کشور می گذرد اما هنوز اداره های شهرداری و شهرسازی هرات موفق به تدوین و طرح ماستر پلان شهری نشده اند و از سویی هم نبود مدیریت پایدارشهری و انکشاف خودسرانه  مکان های شهری، هویت تاریخی و سیستم زندگی شهری هرات  را دگرگون کرده است.

این کارشناسان می گویند که ماسترپلان قدیمی شهر هرات متناسب با نیازها و خواسته های امروز شهر هرات نیست.

درهمین حال انجینیر حمید الله حمید معاون اداره ساختمانی شهرداری هرات می گوید که ماسترپلان پیشین شهر هرات، 57 سال پیش توسط آلمان ها در مساحت حدود 2800 هکتار و 33 بخش برای نفوس  200 هزاری شهر هرات طراحی شده بود.

او می گوید که 70 درصد پلان های تفصیلی ماستر پلان قدیمی شهر هرات تطبیق شده و شهرداری هرات درتلاش است تا سایر این پلان های تفصیلی شهری را در بخش های مربوط تطبیق نماید.

اکنون که  نفوس شهرهرات چندین برابر شده و شهر هرات  هم توسعه یافته اما نبود یک ماستر پلان زندگی شهری و مدیریت شهری را با چالش های جدی روبرو کرده است.

از سویی هم افزایش نفوس، ازدحام ترافیک،کمبود پارکینگ، نبودن سیستم کانالازیسیون شهری، و ضعف در نظارت و کنترول ساخت و سازها و مدیریت ضعیف شهری، اکنون عمده ترین مشکلاتی اند که ناشی از نبود یک  ماسترپلان شهری متناسب با نیازهای امروز و آینده شهر هرات است.

انجینیر بشیراحمد شیوا کارشناس امورشهرسازی می گوید که  ماسترپلان قدیمی شهر هرات دارای 32  ناحیه ماسترپلانی بوده که برای کمتر از نیمی از ناحیه ها پلان تفصیلی تهیه گردیده بود و در اختیار مقام های مربوط قرار داده شده است.

او بدین باور است که پلان های تفصیلی برای ماستر پلان شهری  قابلیت اجرایی می دهند و نخستین گام برای تطبیق ماسترپلان، تهیه پلان های تفصیلی است.

آقای شیوا همچنان می گوید که ماستر پلان شهری یک پلان جامع شهری است که دورنمای نیاز های اساسی  شهری یک شهر را به گونه عملی برای حداقل سه دهه برنامه ریزی می کند.

به گفته انجینیر شیوا، ماستر پلان های شهری باید هر پنج سال یکبار بازنگری شوند وبا واقعیت های موجود ویا احتمالی همآهنگ ساخته شوند.

از سوی دیگر آقای حمید معاون اداره ساختمانی شهرداری هرات می گوید که شهرداری ها  جهت تطبیق پلان های شهری باید بودجه استملاکی را به دست داشته باشند تا بتوانند جلو خودسری ها را  بگیرند و  ملکیت ها را نیز استملاک کنند.

در ماستر پلان های شهری همه زمینه های شهری اعم از  زراعت، پارک ها ،خدمات عام المنفعه شهری ،صنایع ، ترافیک ، معارف ، فرهنگ ،تجارت ، اداره ها ،گردشگری ، مکان های تاریخی وده ها وصد ها خواسته دیگر اهالی، سنجش و قرار داده می شود.

در حالیکه یکی از مشکلات عمده در هرات،  اعمار ساختمان ها به گونه خودسر است از این جهت همیشه اداره ساختمانی شهرداری هرات متهم به کم کاری بوده است اما مسوولان این اداره می گویند که شهرداری هرات تا حد توان در قسمت جلوگیری از ساختمان های خود سر، با توجه به نبود پلان های انکشافی و پلان های تفصیلی تلاش مینماید.

 آنان می افزایند که رشد و تراکم نفوس شهر هرات سبب شده تا گراف ساختمانهای خودسر خودسر بلند برود.

 به گفته آقای حمید همه روزه مدیریت حفظ و مراقبت ساختمان ها و نواحی در ساحات  شهری بخاطر جلوگیری از اعمار خودسرانه فعالیت دارد و آنان  امیدوار هستند تا هر چه زودتر ماسترپلان استراتیژیک و عملی شهر هرات توسط وزارت شهرسازی تکمیل شود.

یکی دیگر از مسایل مورد بحث این است که حتی ماسترپلانی که از چندین سال پیش موجود است تطبیق آن  با مشکلات متعددی مواجه بوده است.

آقای شیوا میگوید:  نواحی 32 گانه ماستر پلان تا نواحی اداری شهرداری فعلی فرق های بسیار زیادی با هم دارند. زیرا زمانی نواحی شهری مطابق ساحات معین شده ماستر پلان ایجاد میگردند که چند ویا همه از آن نواحی تطبیق شده باشند ولی از ماستر پلان دست داشته تا هنوز ده در صد آن هم تطبیق نگردیده است.”

نظرتان را بنویسید