برادر رئیس جمهوری افغانستان کشته شد

 

مقامات افغان تائید کرده اند که احمد ولی کرزی، برادر کوچک حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در یک سوءقصد کشته شده است.

مقامات گفته اند که آقای کرزی در منزلش مورد تیراندازی قرار گرفت.

گزارشها حاکیست که سردار محمد، رئیس محافظان امنیتی آقای کرزی که سابقه طولانی همکاری با او داشت، آقای کرزی را به ضرب گلوله کشته است.

براساس گزارشها، سردار محمد نیز بدنبال این حمله، از سوی یکی دیگر از محافظان آقای کرزی به قتل رسیده است.

گروه طالبان مسئولیت این حمله را برعهده گرفته و کشته شدن آقای کرزی را یکی از دستاوردهای مهم خود در ده سال اخیر دانسته اند.

احمد ولی کرزی برادر آقای کرزی از چهره های مطرح سیاسی افغانستان بود.

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان با ابراز تاسف از کشته شدن برادرش گفت که این حادثه “بازتاب دهنده رنج و درد مردم افغانستان است.”

او گفت: “زندگی مردم افغانستان همین است، خانه های همه ای مردم افغانستان پر از درد است. آرزوی ما این است که (خشونتها) پایان یافته و صلح و خوشحالی به خانه های ما بیاید.”

احمد ولی کرزی، رئیس شورای ولایتی قندهار و از چهره های مطرح سیاسی در افغانستان بود که به ویژه، از نفوذ زیادی در قندهار، زادگاهش برخوردار بود.

آقای کرزی با اتهامات گسترده ای در مورد دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و فساد روبرو بود، اما او این اتهامات را همواره بی اساس می دانست.

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان نیز از برادرش در برابر این اتهامات دفاع می کرد.

آقای کرزی، پیش از این از چندین سوء قصد جان سالم به در برده بود.

آخرین سوءقصد، در سال ۲۰۰۹ بود، زمانی که موتر حامل او در راه رفتن به طرف کابل، مورد حمله قرار گرفت.

نظرات مسدود است