حمایت شورای علمای هرات از ایجاد خانه خبرنگار

شورای علمای هرات در دیدار با رییس، معاونان، منشی و اعضای هیات رییسه خانه خبرنگار، تاسیس این نهاد را گامی مثبت به سوی اطلاع رسانی خواند. مسئولان خانه خبرنگار، نیز در این نشست خواستار همکاری این نهاد دینی با خانه خبرنگار شدند. عمر نصیر مجددی، رییس خانه خبرنگار، از علما خواست تا در راستای فعالیت های این نهاد تازه تاسیس، آنها را همکاری و همراهی کنند،و همچنان از همکاری همیشگی علمای در قسمت یاری خبرنگاران سپاسگزاری کرد.

در همین حال غلام فاروق فیضی معاون خانه خبرنگار نیز از علمای حوزه غرب خواست تا رسانه ها را در قسمت تهیه برنامه های دینی و مذهبی کمک کنند.

مسئولان خانه خبرنگار، طی چند روز گذشته با شماری از مقامات ارشد دولتی در هرات دیدار داشتند و خواستار همکاری مقامات و نهادهای دولتی در راستای فعالیت این نهاد شدند.

نظرات مسدود است