اداره ی مبارزه با مواد مخدر هرات:”نیروهای امنیتی این ولایت توان جمع آوری خرده فروشان موادمخدر را ندارند.”

 

 

رییس اداره مبارزه با مواد مخدر هرات میگوید: کمبود تشکیلات و امکانات کافی، سبب شده است تا آنان نتوانند به گونه جدی با کشت، تولید، قاچاق و استفاده از عمل کنند.

ازسوی هم آقای دقیق از عمل کرد نیروهای امنیتی در امر مبارزه با مواد مخدر شاکی است و این نیروهای را در امبارزه با مواد مخدر به ناتوانی متهم میکند.

اما آقای دقیق تاکید دارد که آنان توانسته اند طی امسال دستکم 107 تن را به اتهام تجارت مواد مخدر بازداشت و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی کنند.

ازسوی دیگر آقای دقیق میگوید: هم اکنون درولسوالی های شندند، کشک رباط سنگی، ادرسکن و بخش های از ولسوالی اوبه مواد مخدر کشت میگردد اما به دلیل بد امنی، آنان توان تخریب این کشت زار ها را ندارند.

درهمین حال جیلانی فرهاد سخنگوی ولایت هرات میگوید: اداره محلی با کشت و قاچاق مواد مخدر به گونه جدی مبارزه میکند.

هم اکنون بیش از 60 هزار معتاد در ولایت هرات وجود دارد که گفته میشود بیش از 60 درصد  آن را معتادان فرامرزی تشکیل میدهند.

رییس اداره مبارزه با مواد مخدر میگوید: از بیش از 60 هزار معتادی که دراین ولایت وجود دارند را جوانان تشکیل میدهند و 35 درصد آنان از ولایت های گوناگون میباشند.

هرات از جمله ولایت‌های کلیدی کشور است که به خاطر هم‌مرز بودن با دو کشور، ترانزیت بیشتر مواد مخدر در این ولایت صورت می‌گیرد.

گزارش:قدیر “قدیار”

نظرتان را بنویسید