شاروالی هرات:”بزودی به مساحت پنج هزار مترمربع چمن مصنوعی ساخته میشود”

کار ساخت یک چمن مصنوعی برای ورزشکاران ولایت هرات ازسوی اداره شاروالی در شمال پارک ملکیار ساخته خواهد شد.

غلام غوث نیکبین سرپرست اداره شاروالی هرات هدف از ساخت این میدان ورزشی را حمایت از ورزشکاران و گسترش فرهنگ ورزش در این ولایت میداند.

آقای نیکبین میگویددر ساخت این میدان 5 هزار 100 متری، رختکن حمام و مکان تماشا در نظر گرفته شده است و کار ساخت آن تا چهارماه آینده به اتمام خواهد رسید.

درهمین حال حمیدالله کبیر آمر ورزش هرات میگویدایجاد میدان های ورزشی را در بهبود وضعیت کنونی ورزش این ولایت مهم میداند.

آقای کبیر با آنکه ساخت این چمن ها را در مقام به تعدا ورزشکاران این ولایت کافی نمیداند اما میگوید: ساخت این میدان های ورزشی سبب میشود تا ورزش این ولایت به گونه معیاری توسعه یابد.

هم اکنون بیش از 20 هزار ورزشکار دراین ولایت در بخش فوت بال، مشغول تمرین های ورزشی شان میباشند.

سرپرست اداره شاروالی از تمامی تیم های ورزشی میخواهد تا در حفظ و نگهداری چمن های ورزشی توجه جدی کنند.

نظرتان را بنویسید