کارداغ گیری خیابان های شهر هرات آغاز شد

 

کار داغ گیری خیابان درب خوش الی اسپین ادی به روز سه شنبه ازسوی مسوولان اداره شاروالی و باحضورداشت مسوولان اداره محلی و اعضای شورای ولایتی آغاز شد.

غلام غوث نیکبین سرپرست اداره شاروالی هرات میگوید: این خیابان 20 سانتی کندکاری خواهد شد و به گونه استندرد این پروژه تا دو ماه دیگر به اتمام خواهد رسید.

درهمین حال محمد جمعه عدیل سرپرست مقام ولایت هرات با اعلام حمایت از روند تطبیق این پروژه از شهروندان میخواهد تا در جهت آبادانی کشور با اداره های گوناگون همکاری نمایند.

ازسوی هم محمد سردار بهادری عضو شورای ولایتی هرات نیز میگوید: اجرایی شدن پروژه های سبب میشود تا شهروندان از برنامه های انکشافی به گونه گسترده حمایت کنند.

سرپرست اداره شاروالی گفته که، تطبیق این پروژه میتواند مشکلات باشندگان ناحیه دوم و سوم ریاست شاروالی در قسمت داشتن سرک معیاری را برطرف کند.

آقای نیکبین بهبود روابط میان اداره های گوناگون درهرات  را در تطبیق بهتر پروژه های انکشافی مهم مهم میداند

 

 

نظرتان را بنویسید