شکایت دکانداران جاده شمالی هرات؛موادساخت وساز دکان های تازه شان بی کیفیت است

 

شماری از دکانداران جادهای شمالی و جنوبی مسجد جامع هرات ادعا میکنند که مواد ساختمانی که در ساخت دکان های جاده های شمالی و جنوبی بکار میرود از کیفیت پایینی برخوردار است.

این دکانداران ازمسوولان اداره شاروالی میخواهند تا از کیفیت و نیز روند ساخت و ساز این دکان ها به گونه جدی نظارت داشته باشند.

ازسوی هم این دکان داران از کندی روند ساخت ساز این دکانها شکایت دارند.

اما عبدالله محمد مسوول شرکت سازنده این دکانها، بی کیفیت بودن مواد ساختمانی که در ساخت و ساز این دکانها بکار میرود را رد  میکند.

وی از شهروندان میخواهد تا فرد کاردانی را برای برسی و نظارت از سطح کیفی کار ساخت این دکانها تعین کنند تا بلند بودن ویا پایین بودن کیفیت مواد ساختمانی این دکانها مشخص گردد .

ازسوی هم غلام رسول عظیمی آمر فرهنگی شاروالی هرات نیز بی کیفیت بودن مواد بکار رفته در ساخت و ساز دکانهای جاده شمالی و جنوبی مسجد جامع هرات را رد میکند.

آقای عظیمی میگویدآنان ازروند ساخت سازاین دکانها نظارت داشته و نیز با آغاز ساخت و ساز دوباره این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

در ماه حمل امسال مسوولان اداره شاروالی برآن شدند تا دستکم 167 دکان در جاده های شمالی و جنوبی مسجد جامع هرات تخریب و نوسازی کنند که این اقدام اداره شاروالی با انتقاد تند دکاندار مواجه شد.

مسوولان اداره شاروالی در آن هنگام گفته بودند که این دکانها نیازاست تا بهسازی شوند.

گزارش: قدیر “قدیریار”

نظرتان را بنویسید