اطاق تجارت وصنایع هرات:”ماآماده هستیم تولیدات داخلی را به هند بفرستیم.”

 

مسوولان اتاقهای تجارت وصنایع  کشور در یک نشستی گفته اند که بزودی روند انتقال کالاهای تجارتی و تولیدات داخلی، ازطریق هوا به کشور هندوستان آغاز خواهد شد.

آنان عملی شدن این روند را بستگی به تلاش و حمایت تجار هرات از این روند میداند.

ازسوی هم محمد اعضم عظیمی مسوول میدان هوایی هرات میگوید آمادگی ها به منظور انتقال کالاهای تجارتی و تولیدات داخلی به کشور هندوستان روی دست گرفته شده است.

قرار است از این پس کالای های تجاری هرات از طریق هوا به کشور هندوستان انتقال یابد که هزینه هر کیلو بار 20 سنت محاسبه شده است.

گفته شده که جانب هندوستان بالای کالاهای تجارتی که از افغانستان به این کشور انتقال میابد، مالیات اخذ نخواهد کرد

گزارش:قدیر “قدیار”

نظرتان را بنویسید