رییس صحت عامه هرات: 80 درصد از دارو فروشی ها معیاری نیست

 

عبدالحکیم تمنا رییس صحت عامه هرات میگوید: درشماری ازشفاخانه های خصوصی ارایه خدمات قابل پرسش است و نیز در این مراکز بیماری به گون درست آن تشخیص داده نمیشود.

ازسوی هم آقای تمنامیگوید ارایه خدمات در دستکم 80 درصد از دارو فروشی ها معیاری نیست.

رییس صحت عامه هرات میگوید پرونده شماری از شفاخانه های خصوصی که شمار زیادی شهروندان از کارکرد آن شکایت دارند تحت برسی قرار دارد.

ازسوی هم آقای تمنا میگوید به دلیل کمبود نیرو کاری و نیز محدود بودن صلاحیت های کاری، آنان به گونه مستقیم اجازه برسی مراکز صحی خصوصی و نیز دارو فروشی ها دراین ولایت را ندارند.

آقای تمنا تاکید میکند که این مهم سبب شده است تا مشکلات گسترده در روندکاری اداره صحت عامه این ولایت ایجاد گردد.

ازسوی دیگر جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید: اداره محلی مطابق به قانون در تامین خواسته های اداره صحت عامه این ولایت تلاش خواهد کرد.

و ازمسوولان صحی این ولایت میخواهد در بلند بردن سطح کیفی خدامات صحی تلاش بیشتری کنند.

شهروندان هرات بارها  از تخطی و عدم ارایه درست خدمات صحی ازسوی شماری از مراکز صحی شکایت کرده اند و نیز از مسوولان اداره صحت عامه خواسته اند تا دروازه شماری از مراکز صحی که خدمات درست ارایه نمیکنند را ببندند.

اما بنظر میرسد که تاکنون مسوولان اداره صحت نتوانسته اند به این خواسته شهروندان جواب مثبتی بدهند.

گزارش،قدیر “قدیار”

نظرتان را بنویسید