نتیجه تحقیق مشکل اضافه نویسی بل های برق هرات، این هیت گفته مردم باید پول بل های شان را بپردازند

 

 

 

هیاتی که بنمظور برسی و رسیدگی به شکایت های شهروندان هرات از ناحیه برق تعین شده بود، مشکل دربخش میترخوانی و اضافه نویسی در بل های برق را تایید میکند و میگوید: این مشکلات ازسوی مسوولان مرکزی اداره برشنا سازماندهی شده است.
ازسوی هم غلام حبیب هاشمی نماینده مردم در شورای ولایتی میگوید: باید پول صرفیه برق دورهای 5                                  و 6 ، برای شهروندان هرات بخشیده شود.

غلام حبیب هاشیمی نماینده مردم در شورای ولایتی که شامل این هیات است، مسوولان مرکزی اداره برشنا را در اضافه نویسی در بل های برق متهم میکند ونیز میگوید: کارمندان بخش میترخوانی اداره برق هرات درخوانش میترها سهل انگاری کرده اند.
آقای هاشمی تاکید دارد که باید پول صرفیه برق دورهای 5 و 6 برای شهروندان هرات بخشیده شود.
ازسوی هم آقای هاشمی میگوید: آنان در ترکیب این هیات به دلیل نبود فرد کاردان نتوانسته اند که مشکلات تخنیکی را به گونه اساسی برسی و تشخیص دهند.
ازسوی هم اعضای این هیات ازشهروندان میخواهند تا برای رسیدن به حقوق شان همچنان به داد خواهی های شان ادامه دهند.
ازسوی هم بصیر احمد احمدی مسوول بخش آزمایشگاه اداره برق، بخشیده شدن پول صرفیه برق از دورهای 5 و 6 را ممکن نمیداند.
آقای احمدی میگوید: اداره برشنا دستکم 400 میلیون افغانی از جهت پرداخت پول برق بدهکار است.
درهمین حال جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید: آنان تلاش میکنند تا یافته های هیات تعین شده را به مسوولان در مرکز کشور برسانند.
براساس گفته های اعضای این هیات آنان توانسته اند از 240 هزار مشترک اداره برق تنها 300 شکایت را جمع آوری کنند.
این درحالیست که اضافه نویسی در بل های برق بارها پای شهروندان هرات را به خیابان ها کشید و این شهروندان تاکید داشته اند که هرگز حاضر به پرداخت پول صرفیه برق از دورهای 5 و 6 را نخواهند بود.
و ازسوی هم دیده میشود که دریافت های این هیات برای شهروندان قابل قبول نیست و نیز نتیجه ی را برای قانع ساختن شهروندان هرات در پی نداشته است

گزارش،قدیر “قدیریار”

نظرتان را بنویسید