شورای علمای هرات : نگذارید دشمنان اسلام میان مسلمانان تفرقه نمایند

رئیس شورای ولایتی با تأکید بر استحکام روحیه وحدت و تفاهم ملی و اسلامی ، خواهان جلوگیری از اعمالی شد که مخالف روحیه وحدت و تفاهم میان مردم مسلمان میشود.

اخیرا” مسولین یک مدرسه خصوصی در هرات چندین حلقه سی دیهای تصویری را تحت نام “یاس” که در آن به مسائل مذهبی دامن زده شده است در بین  شاگردان آن مدرسه توزیع نمودند که این خود واکنش تند علما و نماینده گان مردم در شورای ولایتی را در قبال داشت.

داکتر ظاهر فیض زاده رئیس شورای ولایتی هرات گفت باید تمامی مسائل از طریق مراجع مطروحه حل و فصل گردیده و کسانی که دست به قانون شکنی زده و سعی در تخریب وحدت مردم هرات را دارند به پنجه قانون سپرده شوند.

در جلسه ای که دو روز قبل در ریاست شورای ولایتی هرات  برگزار گردید کمیسیونی مرکب از ریاستهای معارف، ارشاد حج و اوقاف، شورای عالی علما و شورای ولایتی ایجاد شد تا به صورت فوری برای ریشه یابی موضوع، عاملان و کسانی که در ایجاد تنش بین مردم مسلمان دست دارند هرچه زودتر شناسایی و به حق و عدالت سپرده شوند.

در همین حال بصیر احمد آروین طاهری رئیس معارف ولایت هرات میگوید مدیر مدرسه توحید به اتهام توزیع سی دی های غیر قانونی در میان شاگردان بازداشت شده که تحقیقات ارگانهای عدلی و قضایی در این زمینه آغاز شده است.

از طرف دیگر شورای عالی علما و روحانیون غرب افغانستان بر تحکیم اخوت اسلامی بین مردم و ایجاد وحدت در جامعه اسلامی تأکید دارند .

الحاج مولوی خداداد صالح رئیس شورای علما در غرب کشور میگوید ، مسلمانان باید با اتحاد و برادری از ایجاد تفرقه بین مذاهب در جامعه اسلامی جلوگیری نمایند.

مولوی خداداد صالح در جلسه نوبتی شورای عالی علما و روحانیون حوزه غرب بار دیگر مردم را به ایجاد وحدت ملی و همبسته گی اسلامی دعوت کرد.

وی با اشاره به فعالیت برخی افراد که تلاش دارند اتحاد مسلمانان را تبدیل به نفاق سازند از مردم بخصوص علما خواست تا رسالت خود را قبال اتحاد در بین تمام مذاهب و خنثی سازی شوم دشمنان انجام دهند.

وی نقش علما و روحانیون را در تفاهم بین مسلمانان برجسته ساخت.

الحاج مولوی خداداد در عین حال موجودیت و نشر برخی از کتابها بر علیه مذاهب مختلف در جامعه را کار دشمنان دین اسلام دانسته و گفت دشمنان اسلام میخواهند با نشر و پخش همچون کتابها بین مسلمانان تفرقه ایجاد نمایند.

وی همچنان ایجاد وحدت همگانی در جامعه را بر بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و امنیتی اثر گذار دانست.

همچنان احمد علی جبرئیلی یکتن از علمای اهل تشیع در هرات در سخنان خود ضمن تأید سخنان رئیس شورای علمای هرات مردم را به وحدت فرا خواند.

آقای جبرئیلی از مردم خواست تا در قبال کسانی که خواهان تفرقه بین مسلمانان تحت نام شیعه و سنی هستند هوشیار بشند و با خنثی نمودن  این طوطعه های دشمنان با مهربانی در کنار سایر برادران شان زنده گی نمایند.

نظرتان را بنویسید